Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu

5. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN 12.-17.5.2014.

ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN

PONEDJELJAK, 12. svibnja 2014.

09,00 – 11,00  Predavanje „Osnovni KNX modul“

U sklopu projekta “Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva Energetska učinkovitost – KNX model“, kojeg provodi Elektrostrojarska obrtnička škola s partnerima Graditeljskom tehničkom školom Zagreb, Strukovnom školom Sisak i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba,educirani nastavnici i stručni učitelji iz zagrebačkih strukovnih škola održati će predavanja o osnovnom KNX modulu i o energetskoj učinkovitosti za učenike strukovnih škola Grada Zagreba. Ciljana skupina učenika kojima su predavanja namijenjena su učenici 3. razreda strukovnih škola i 2. razreda obrtničkih škola.

Lokacija:  Elektrostrojarska obrtnička škola, Kabinet  obnovljivih  izvora  energije, Selska cesta 83, Zagreb 

09,00 – 11,30  Dječji vrtići:  Igraonica „Pričajmo o energiji i čuvajmo okoliš“

Najmlađe generacije Grada Zagreba kroz igraonice na temu „Pričajmo o energiji i čuvajmo okoliš“ uče o energiji i klimi, zašto je ona važna za sve nas i kako svatko od nas, pa i oni najmanji, mogu doprinijeti racionalnom korištenju energije, sprečavanju globalnog zagrijavanja i zaštiti okoliša. Kroz igru, razgovore, čitanje, crtanje, bojanje bojanki, izradu maketa vjetrenjača i druge aktivnosti svi dječji vrtići na području Grada Zagreba aktivno sudjeluju u programu Zagrebačkog energetskog tjedna.

Lokacija: Dječji vrtići Grada Zagreba (206 lokacija)

09,00 – 12,30  Posjeta OŠ Sesvetska Sela

U okviru programa OŠ Sesvetska Sela učenici 6. razreda održati će predavanja na temu uštede energije i korištenju obnovljivih izvora energije mlađim učenicima škole (polaznicima 3. razreda) kao i djeci dječjeg vrtića u neposrednoj blizini. Također će održati predavanja i svojim bakama i djedovima o načinima uštede energije u svojim domovima. 

Lokacija: OŠ Sesvetska Sela, Letnička 5, Sesvete

09,00 – 13,00  Stručni skup studenata Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu "Mi imamo rješenja: vizije novih generacija za zeleni razvoj"

 

  1. Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Arhitektonskog fakulteta, Građevinskog fakulteta, Šumarskog fakulteta i Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu prezentirat će svoje znanstvene projekte i radove na temu primjene novih tehnologija na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

 

Lokacija: Starogradska vijećnica - Ćirilometodska 5, Zagreb - dvorana A

14,00 - 18,00 Dani otvorenih vrata Fakulteta elektrotehnike i računarstva

Fakultet elektrotehnike i računarstva otvara svoja vrata za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetiteljima će se prezentirati teme vezane uz mjerenje potrošnje energije i vode u zgradama, utjecaj distribuiranih – obnovljivih izvora na kvalitetu napona, okrugli stol na temu energetske učinkovitosti u Hrvatskoj te posjete nekim laboratorijima i izložbi slika „Energetičari umjetnici“.

Lokacija: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb

11,00 – 13,00 Okrugli stol "Sudjelovanje javnosti u postupku ishođenja okolišne dozvole"

Udruga ODRAZ - Održivi razvoj zajednice, zajedno s Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj - HR PSOR, održati će okrugli stol o okolišnim dozvolama s predstavljanjem vodiča za javnost. Svrha vodiča je potaknuti javnost i zainteresiranu javnost na sudjelovanje u postupku izdavanja okolišne dozvole, a ostalim dionicima ukazati na mjere koje sa svoje strane mogu poduzeti kako bi to sudjelovanje učinili općekorisnim.

Lokacija: SSSH, Trg kralja Petra Krešimira IV. 2, Dvorana 226/II. kat, Zagreb

11,00 – 13,00  Prezentacija "Prozor u održivo gospodarenje energijom: Primjeri iz Hrvatske"

Udruga DOOR (Društvo za oblikovanje održivog razvoja) održati će prezentaciju na kojoj će predstaviti rezultate projekta kojeg su proveli DOOR-ovi volonteri, a ujedno će predstaviti i zbirku "Održivo gospodarenje energijom - hrvatska praksa za Europu".

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

14,00 – 16,00 Prezentacija "Obnovljivi izvori energije i zaštita okoliša u inovativnom poduzetništvu"

Razvojna agencija Zagreb - TPZ predstaviti će svoje djelovanje u području poticanja poduzetništva u gradu Zagrebu. U sklopu prezentacije, predstavit će se tvrtke iz Tehnološkog parka koje se bave inovativnim poduzetništvom u području obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša. Nadalje, prezentirat će se i trenutne mogućnosti financiranja, bilo iz domaćih bilo iz stranih izvora,  za tvrtke koje se bave energetskom učinkovitošću i eko-inovacijama. U sklopu te teme, prezentirat će se projekt ECOFUNDING čiji je cilj stvoriti cjelovitu platformu financijskih izvora koja će povezati investitore s poduzetnicima (kao još jedna dodatna mogućnost pronalaska izvora financiranja za 'zelene' tvrtke).

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

Na vrh stranice ^

UTORAK, 13. svibnja 2014.

08,00 – 16,00  Osnovne škole:  Učimo kroz igru „Pričaj mi o energiji“

U svim prvim razredima osnovnih škola Grada Zagreba održati će se satovi nastave pod nazivom „Pričaj mi o energiji“ na kojima će nastavnici uz korištenje slikovnice i edukativne igrice informirati učenike o potrebi i načinu ušteda energije, energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije. Osim toga, učenici će, kroz raspravu o temi, svoje kreativne ideje, aktivnosti, crteže i sastave pokazati svoja razmišljanja kako treba racionalno koristiti i štedjeti energiju i zaštititi okoliš.

Lokacija: Osnovne škole Grada Zagreba (114 lokacija)

09,00 – 14,00 Radionica „Pametne kuće - moderna i učinkovita rasvjeta“ 

Europska udruga studenata elektrotehnike i računarstva Zagreb, u suradnji s prof. dr. sc. Slavkom Krajcarom, organizira besplatnu stručnu radionicu pod nazivom “Pametne kuće – moderna i učinkovita rasvjeta“. U prvom tjednu, profesori s FER-a i sponzori iz industrije (Amtest, Schneider Electric, ENCONET i KOIOS) upoznat će studente s teorijom projektiranja i proračuna učinkovite i inteligente stambene i industrijske rasvjete. Nakon toga sudionicima će biti pokazane osnove korištenja programa DIALux. Nakon održanih predavanja timovi će dobiti zahtjevniji zadatak čije će rješenje prezentirati 23. svibnja. Tijekom praktičnog dijela radionice, sudionicima će pomoć pružati profesori, kao i članovi udruge EESTEC koji imaju iskustvo rada u spomenutom programu. Ovisno o kvaliteti rješenja, timovima će se uručiti nagrade za pokazani trud. Svi sudionici (koji prezentiraju rješenje zadatka) dobiti će certifikat o sudjelovanju koji će kasnije moći priložiti uz životopis. Prijave su otvorene do 2. svibnja 2014. u 23:59. Prijave su individualne, a timove sastavljaju organizatori. Na radionici će sudjelovati studenti FER-a, Arhitektonskog, Građevinskog te Grafičkog fakulteta, no mogu se prijaviti i studenti drugih fakulteta. 

Lokacija: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb

09,00 – 15,00  Dan Hrvatske komore arhitekata: „Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!“  

Članovi Hrvatske komore arhitekata prezentirati će suvremene energetske koncepte u arhitekturi u novoj izgradnji i energetskoj obnovi objekata s aspekta ekonomske isplativosti.      

Lokacija:  Starogradska vijećnica - Ćirilometodska 5, Zagreb - dvorana A    

09,00 – 14,00 Seminar "Nove tehnologije u primjeni konvencionalnih i obnovljivih izvora energije"

Članovi Hrvatske komore inženjera strojarstva i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike predstavit će nove tehnologije u primjeni konvencionalnih i obnovljivih izvora energije obuhvaćajući temu zbrinjavanja antropogenog CO2u procesu proizvodnje prirodnog plina te predstavljajući koncept plus energetske kuće MV. Ujedno će se predstaviti i projekti iskorištenja otpadnih kondenzata u termoelektranama – toplanama HEP-a kao i SCADA sustav Sunčane elektrane Kanfanar.

Lokacija: Starogradska vijećnica – Ćirilometodska 5, Zagreb - dvorana B

09,00 – 12,00 Tribina „Tranzicija prema niskougljičnom razvoju gradova“

Prema podacima europskog statističkog zavoda (Eurostat), urbana područja u EU su odgovorna za 80% energetske potrošnje i pripadajućih emisija CO2 s godišnjim trendom porasta od 1.9%. Nedavna globalna financijska i ekonomska kriza pokazala je neodrživost postojećeg modela neprekidnog ekonomskog rasta i prekomjerne potrošnje prirodnih resursa. Tranzicija prema niskougljičnom razvoju treba biti postupna i odmjerena, dimenzionirana tako da pomogne izlasku iz gospodarske krize, potakne konkurentnost gospodarstva i zapošljavanje. U okviru tribine koju organizira UNDP (Program Ujedinjenih naroda za razvoj  u Hrvatskoj) predstaviti će se urbane inicijative u tranziciji prema niskougljičnom razvoju kako bi se potaknula rasprava o prilikama za niskougljični razvoj gradova u Hrvatskoj.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

13,00 – 15,00 Okrugli stol „Zelena javna nabava – projekt GPP2020“

 

  1. U Zagrebačkog holdinga održat će se okrugli stol na kojem će se predstaviti projekt Zelene javne nabave 2020 čiji je cilj  uskladiti nisko-ugljičnu nabavu diljem Europe kako bi se podržali ciljevi EU-a u postizanju 20% smanjenja emisija stakleničkih plinova, 20% povećanja udjela obnovljive energije i 20% povećanja energetske učinkovitosti do 2020.

 

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

14,00 – 16,00 Seminar "Energetska učinkovitost u zgradarstvu i OIE"

Obrtnička komora Zagreb i Udruženje obrtnika Grada Zagreba za svoje članove i ostale zainteresirane obrtnike i poduzetnike, održavaju u svojim prostorijama stručne prezentacije na temu novih mogućnosti razvoja sektora obrtništva i malog poduzetništva na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije kao i prilagodbe poslovanja novim tržišnim uvjetima.

Lokacija: Obrtnička komora Zagreb, Ilica 49/1, Zagreb

09,00 – 17,00 Dani otvorenih vrata Tehničkog muzeja

Tehnički muzej Grada Zagreba otvora svoja vrata za stručne posjete predstavnika grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. U sklopu dana otvorenih vrata predstavit će se postav i edukacijski centar u Muzeju pod nazivom „Obnovljivi izvori i energetska učinkovitost“. U suradnji s partnerima iz Zagreba i Zadra održava se veliki broj događanja: prezentacija, radionica i predavanja tijekom cijelog dana u prostorima stalnog postava, kino dvorani i na dvorištu Tehničkog muzeja.

Lokacija: Tehnički muzej, Savska cesta 18, Zagreb

Na vrh stranice ^

SRIJEDA, 14. svibnja 2014.

08,00 – 18,00  Srednje škole:  Sat za „Klimu i energiju!“

U svim srednjim školama Grada Zagreba održava se sat nastave učenicima prvih razreda na temu potrebe energetskih ušteda, racionalnog korištenja energije, borbe protiv globalnog zatopljenja i prilagodbe klimatskim promjenama izazvanih djelovanjem čovjeka i njegovim utjecajem na korištenje prirodnih energetskih resursa.

Lokacija: Srednje škole Grada Zagreba (67 lokacija)

09,00 – 14,00 Radionica „Pametne kuće - moderna i učinkovita rasvjeta“ 

Europska udruga studenata elektrotehnike i računarstva Zagreb, u suradnji s prof. dr. sc. Slavkom Krajcarom, organizira besplatnu stručnu radionicu pod nazivom “Pametne kuće – moderna i učinkovita rasvjeta“. U prvom tjednu, profesori s FER-a i sponzori iz industrije (Amtest, Schneider Electric, ENCONET i KOIOS) upoznat će studente s teorijom projektiranja i proračuna učinkovite i inteligente stambene i industrijske rasvjete. Nakon toga sudionicima će biti pokazane osnove korištenja programa DIALux. Nakon održanih predavanja timovi će dobiti zahtjevniji zadatak čije će rješenje prezentirati 23. svibnja. Tijekom praktičnog dijela radionice, sudionicima će pomoć pružati profesori, kao i članovi udruge EESTEC koji imaju iskustvo rada u spomenutom programu. Ovisno o kvaliteti rješenja, timovima će se uručiti nagrade za pokazani trud. Svi sudionici (koji prezentiraju rješenje zadatka) dobiti će certifikat o sudjelovanju koji će kasnije moći priložiti uz životopis. Prijave su otvorene do 2. svibnja 2014. u 23:59. Prijave su individualne, a timove sastavljaju organizatori. Na radionici će sudjelovati studenti FER-a, Arhitektonskog, Građevinskog te Grafičkog fakulteta, no mogu se prijaviti i studenti drugih fakulteta. 

Lokacija: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb

09,00 – 18,00 Sastanak partnera projekta TRACE

Projekt „Transnational cooperation for the improvement of buildings energy performance and efficiency“ (TRACE) sufinanciran je od strane South East Europe (SEE) programa, a njegov opći cilj je pružiti potrebnu potporu lokalnim i regionalnim upravama u SEE da razviju, podrže i unaprijede politike i mehanizme za poboljšanje energetske učinkovitosti u zgradama te omogućiti razmjenu iskustava, znanja i dobre prakse kao i provedbu zajedničkih akcija, uključujući i izgradnju kapaciteta za izvršitelje unutar regionalne uprave u cilju obuke za provedbu promotivnih aktivnosti za promoviranje EE u zgradama. Za vrijeme Zagrebačkog energetskog tjedna održat će se treći sastanak partnera projekta. Sastanak je namijenjen samo za partnere projekta.  

Lokacija: Mala dvorana Obrtničke komore Zagreb, Ilica 49/1, Zagreb 

09,00 – 14,00 Simpozij o zelenoj gradnji: „Green Building Professional“ – internacionalne edukativne metode o zelenoj gradnji

Hrvatski savjet za zelenu  gradnju predstavlja program „Green Building Professional“ te u suradnji s certificiranim Green Building Professional stručnjacima i relevantnim stručnim predavačima donosi putem Simpozija za sve sudionike detaljan presjek važnih segmenata zelene gradnje, a koji se primjenjuju kod planiranja, projektiranja, izgradnje, održavanja i upravljanja građevinskim projektima. Stručni Simpozij obuhvatit će više tema: Financijski aspekti zelenih zgrada, financiranje zelene gradnje, fondovi i poticaji (nacionali i međunarodni), Odabir održive lokacije, Održivi materijali i resursi, Upravljanje projektima zelene gradnje, Principi planiranja, projektiranja i gradnje zelenih objekata, Dizajn rasvjete i inteligentne zgrade & HVAC, EU standardi, domaća zakonska regulativa i međunarodni certifikati zelene gradnje – LEED, BREEAM, DGNB, Efikasno upravljanje vodnim resursima.

Lokacija: Starogradska vijećnica - Ćirilometodska 5, Zagreb - dvorana A

10,00 – 18,00 Seminar „Projekt ECO-SANDWICH“

Na seminaru će predavači Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta, uz gostovanje predavača iz inozemstva, prezentirati projekte i ostvarenja iz područja najnaprednije energetski učinkovite arhitekture, građevinske i instalacijske tehnologije. Također će predstaviti i europski projekt ECO-SANDWICH – Održivi predgotovljeni zidni panelni sustav od recikliranog agregata (EU program Eco-innovation).

Lokacija: Arhitektonski fakultet, Kačićeva 26, Zagreb

10,00-16,00  Konferencija „Sustainability is in our hands – global networking“

 

  1. „Sustainability is in our hands – global networking“ organizirana je u suradnji s EUROCITIES mrežom glavnih europskih gradova koja okuplja više od 140 velikih gradova u preko 30 europskih zemalja. EUROCITIES aktivno surađuje s institucijama EU-a u cilju rješavanja uobičajenih problema koji utječu na svakodnevni život Europljana. Cilj je utjecati na zakonodavstvo na način da ono bude u funkciji gradskih vlasti koji trebaju odgovoriti na strateške izazove EU na lokalnoj razini. Veliki dio rada usmjeren je na jačanje uloge lokalnih vlasti. Jedan od prioriteta politike EUROCITIES-a je borba protiv klimatskih promjena. U sklopu Zagrebačkog energetskog tjedna održat će se radionica na temu održivog razvoja te projekta NiCE. Također će u programu konferencije sudjelovati i predstavnici iz Energy Cities, Hrvatskog kluba Covenant of Mayors te Kluba Covenant of Mayors glavnih gradova jugoistočne Europe.

 

Lokacija: Velika dvorana Obrtničke komore Zagreb, Ilica 49/1, Zagreb

17,00 – 18,00 Prezentacija „Zagreb – Novi pristupi urbanom razvoju“

Gradski ured za strategijsko planiranje i izgradnju Grada prezentirati će na temu novih pristupa urbanom razvoju na području Grada Zagreba. 

Lokacija: ZG Forum, Ljudevita Gaja 27,  Zagreb 

Na vrh stranice ^

ČETVRTAK 15. svibnja 2014.

09,00 – 14,00 Međunarodna konferencija „Ulaganje u budućnost – održiva energetska rješenja svjetskih gradova“  

Primjena smjernica i direktiva Europske unije, nove zakonske regulative Republike Hrvatske, novih tehnologija i strategija razvoja omogućava energetske i financijske uštede, gospodarski razvoj i nova radna mjesta, smanjenje globalnog zatopljenja, emisija stakleničkih plinova, štetnoga utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi, poboljšanje kvalitete života i cjelokupnu društvenu dobrobit.

Na konferenciji će se prezentirati nove inicijative na području zelene ekonomije, stvaranje zakonske regulative za urbani održivi razvoj, uloga financijskog sektora u provedbi niskoenergetskih investicija, primjeri dobre prakse europskih i svjetskih gradova kao i inovativni financijski instrumenti kao podrška klimatskim i energetskim aktivnostima.

Lokacija: Starogradska vijećnica - Ćirilometodska 5, Zagreb - dvorana A    

14,00 – 17,00 Radionica projekta TRACE

Projekt „Transnational cooperation for the improvement of buildings energy performance and efficiency“ (TRACE) sufinanciran je od strane South East Europe (SEE) programa, a njegov opći cilj je pružiti potrebnu potporu lokalnim i regionalnim upravama u SEE da razviju, podrže i unaprijede politike i mehanizme za poboljšanje energetske učinkovitosti u zgradama te omogućiti razmjenu iskustava, znanja i dobre prakse kao i provedbu zajedničkih akcija, uključujući i izgradnju kapaciteta za izvršitelje unutar regionalne uprave u cilju obuke za provedbu promotivnih aktivnosti za promoviranje EE u zgradama. Za vrijeme Zagrebačkog energetskog tjedna održat će se treći sastanak partnera projekta. 

Lokacija: Starogradska vijećnica - Ćirilometodska 5, Zagreb - dvorana A  

 

09,00 –14,00 Stručni simpozij „PASSIVHAUS – iskorak u održivu gradnju“

U organizaciji „Caparol Hrvatska“ održati će se simpozij na temu projektiranja i izgradnje održivih objekata na kojem će se s idejnim začetnikom koncepta i tvorcem prve pasivne kuće prof. dr. Wolfgangom Feistom na licu mjesta moći prokomentirati problematika i izazovi pokretanja projekta koji počiva na načelima održivosti. Ovaj skup zamišljen je kao mjesto okupljanja stručne graditeljske i arhitektonske javnosti, kako u Republici Hrvatskoj, tako i u bližoj regiji kako bi se struci približio koncept održive gradnje kao bitne odrednice u razvoju štedljivog i konkurentnog gospodarstva.

Prijavni obrazac

Lokacija: Smaragdna dvorana hotela Regent Esplanade, Mihanovićeva 1, Zagreb

09,00 – 14,00 Radionica „Pametne kuće - moderna i učinkovita rasvjeta“

Europska udruga studenata elektrotehnike i računarstva Zagreb, u suradnji s prof. dr. sc. Slavkom Krajcarom, organizira besplatnu stručnu radionicu pod nazivom “Pametne kuće – moderna i učinkovita rasvjeta“. U prvom tjednu, profesori s FER-a i sponzori iz industrije (Amtest, Schneider Electric, ENCONET i KOIOS) upoznat će studente s teorijom projektiranja i proračuna učinkovite i inteligente stambene i industrijske rasvjete. Nakon toga sudionicima će biti pokazane osnove korištenja programa DIALux. Nakon održanih predavanja timovi će dobiti zahtjevniji zadatak čije će rješenje prezentirati 23. svibnja. Tijekom praktičnog dijela radionice, sudionicima će pomoć pružati profesori, kao i članovi udruge EESTEC koji imaju iskustvo rada u spomenutom programu. Ovisno o kvaliteti rješenja, timovima će se uručiti nagrade za pokazani trud. Svi sudionici (koji prezentiraju rješenje zadatka) dobiti će certifikat o sudjelovanju koji će kasnije moći priložiti uz životopis. Prijave su otvorene do 2. svibnja 2014. u 23:59. Prijave su individualne, a timove sastavljaju organizatori. Na radionici će sudjelovati studenti FER-a, Arhitektonskog, Građevinskog te Grafičkog fakulteta, no mogu se prijaviti i studenti drugih fakulteta. 

Lokacija: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb

09,00 – 16,00 Konferencija “Svjetlo i rasvjeta 2014”

Hrvatsko društvo za rasvjetu organizirati će dvodnevnu konferenciju posvećenu temama svjetla i rasvjete, pružajući informacije o javnoj i urbanoj rasvjeti, dizajnu svjetla, novitetima itd. Na konferenciji će biti zastupljene i druge teme, počevši od upoznavanja sa najnovijim tehničkim regulativama u području rasvjete pa do prezentacije realiziranih projekata, koji će sudionicima konferencije moći poslužiti kao inspiracija za slične projekte. Hrvatsko društvo za rasvjetu član je Međunarodne komisije za rasvjetu - CIE, krovne Europske organizacije iz domene rasvjete.

Lokacija: Hotel I, Ulica Ive Robića 2, Zagreb

09,00 – 11,30  Predavanje „Solarimpuls“

U organizaciji Hrvatske gospodarske komore održati će se predavanje o Solarimpulsu, avionu koji je na solarni pogon obletio Zemlju. Predavanje će održati tvorci aviona uz prikazivanje filma o nastanku aviona, na koji način je realiziran projekt te kako je sve dalje proteklo. Predavanje je namijenjeno za učenike viših razreda osnovnih škola i učenike srednjih škola, no mogu sudjelovati i svi ostali zainteresirani. 

Lokacija: Hrvatska gospodarska komora – Nova cesta 3-7, Zagreb

12,00 -15,00 Seminar  „Razvoj uz pomoć EU projekata“ 

U organizaciji Hrvatske gospodarske komore održati će se seminar koji će predstaviti načine sudjelovanja u EU fondovima s naglaskom na sektor energetike, a ujedno će se predstaviti i pojedinačni europski projekti Komore.

Lokacija: Hrvatska gospodarska komora – Nova cesta 3-7, Zagreb

15,00 -17,00 Poduzetnički razgovori o mogućim aplikacijama

U organizaciji Hrvatske gospodarske komore održati će poduzetnički razgovori koji imaju za cilj upoznavanje zainteresiranih poduzetnika za izravne „1 na 1“ razgovore s ciljem predstavljanja interesa za otvaranje pojedinih područja u svrhu prijavljivanja konkretnih projekata. Interes je pronaći nekoliko ozbiljnih sugovorničkih parova koji bi ciljano razgovarali o konkretnim zahtjevima i konkretnim projektnim prijedlozima koji bi se realizirali putem udruživanja u konzorcije koji će prijaviti i provoditi projekte ako se dobije pozitivno mišljenje na natječajima. 

Lokacija: Hrvatska gospodarska komora – Nova cesta 3-7, Zagreb

10,00 – 12,00 Okrugli stol "Održiva urbana mobilnost"

Hrvatski autoklub, u suradnji s partnerima,  svojim članovima i građanima prezentirati će o modelima sigurne i energetski učinkovite urbane mobilnosti koji pridonose održivom razvoju gradova.

Lokacija: Hrvatski autoklub, Avenija Dubrovnik 44, Zagreb

16,00 – 19,00 Dani otvorenih vrata:  Energetski institut Hrvoje Požar

Energetski institut Hrvoje Požar otvora svoja vrata za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetiteljima se prezentira razvijanje i mogućnosti primjene novih tehnologija, nova rješenja proizvodnje energije uporabom obnovljivih izvora energije te upoznaje sa rekonstrukcijom postojećeg poslovnog objekta sa kojom su postignuti visoki energetski standardi.

Lokacija: Energetski institut Hrvoje Požar – Savska cesta 163, Zagreb

14,00 – 17,00 Dani otvorenih vrata i OIE na Fakultetu strojarstva i  brodogradnje

Fakultet strojarstva i brodogradnje otvara vrata svojih laboratorija za obnovljive izvore energije (OIE) za stručne posjete predstavnika obrtnika i gospodarstvenika, predstavnika jedinice lokalne samouprave, grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetitelji će imati priliku vidjeti rad geotermalne dizalice topline s izmjenjivačem topline dubine 100m, solarne fotonaponske i kolektorske sustave, malu vjetroelektranu, gorivne članke i proizvodnju vodika kao alternativnog goriva korištenjem obnovljivih izvora energije te rad kotla na biomasu. Obilasku laboratorija prethoditi će prezentacije navedenih tehnologija u učionicama FSB-a te Plavoj dvorani FSB-a.

Lokacija: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 5, Zagreb

14,00 - 17,00 Dani otvorenih vrata Gradske uprave Grada Zagreba (fotonaponski i solarni sustavi na objektima Gradske uprave)

Gradska uprava Grada Zagreba i gospodarski subjekti otvorit će svoja vrata za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetiteljima će se prezentirati fotonaponski i  solarni sustavi integrirani na objektima Gradske uprave Grada Zagreba i gospodarskih subjekata.

Lokacija: Objekti Gradske uprave , Zagreb

12,00 – 14,00 Tribina „Ugradnja plinskih uređaja u dizel motore“ 

Tvrtka „EKO-DIZEL“ predstaviti će način ugradnje LPG plinskog uređaja u dizel motore i pregradnju dizel vozila na SPP (stlačeni prirodni plin). Zbog svojih svojstava i prednosti LPG se sve više afirmira kao jedno o vodećih alternativnih goriva današnjice. Ukapljeni naftni plin (LPG) ima vrlo nizak stupanj zagađenja okoline u odnosu na druga goriva slične ogrjevne moći i to ga čini poželjnim energentom.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

09,00 – 12,00 Otvorena vrata HEP ESCO-a

„HEP ESCO“, tvrtka za pružanje usluga u energetici, razvija, provodi i financira projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Na Danu otvorenih vrata stručnjaci HEP ESCO-a prezentirat će modele provedbe projekta energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, predstaviti nove energetske usluge na hrvatskom tržištu i mogućnosti za buduću suradnju te odgovoriti na Vaša pitanja.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb

Na vrh stranice ^

PETAK 16. svibnja 2014.

09,30 – 16,00 Međunarodna konferencija „Ulaganje u budućnost – održiva energetska rješenja svjetskih gradova“

Primjena smjernica i direktiva Europske unije, nove zakonske regulative Republike Hrvatske, novih tehnologija i strategija razvoja omogućava energetske i financijske uštede, gospodarski razvoj i nova radna mjesta, smanjenje globalnog zatopljenja, emisija stakleničkih plinova, štetnoga utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi, poboljšanje kvalitete života i cjelokupnu društvenu dobrobit.

Na konferenciji će se prezentirati nove inicijative na području zelene ekonomije, stvaranje zakonske regulative za urbani održivi razvoj, uloga financijskog sektora u provedbi niskoenergetskih investicija, primjeri dobre prakse europskih i svjetskih gradova kao i inovativni financijski instrumenti kao podrška klimatskim i energetskim aktivnostima.

Lokacija: Starogradska vijećnica - Ćirilometodska 5, Zagreb - dvorana A    

09,00 – 16,00 Konferencija “Svjetlo i rasvjeta 2014”

Hrvatsko društvo za rasvjetu organizirati će dvodnevnu konferenciju posvećenu temama svjetla i rasvjete, pružajući informacije o javnoj i urbanoj rasvjeti, dizajnu svjetla, novitetima itd. Na konferenciji će biti zastupljene i druge teme, počevši od upoznavanja sa najnovijim tehničkim regulativama u području rasvjete pa do prezentacije realiziranih projekata, koji će sudionicima konferencije moći poslužiti kao inspiracija za slične projekte. Hrvatsko društvo za rasvjetu član je Međunarodne komisije za rasvjetu - CIE, krovne Europske organizacije iz domene rasvjete.

Lokacija: Hotel I, Ulica Ive Robića 2, Zagreb

08,00 – 20,00 Dani otvorenih vrata Hrvatske stručne udruge za sunčevu energiju                                                                                                                   

Sunčana kuća – Špansko otvara svoja vrata za stručne posjete grupa učenika, studenata, stručnih udruga i građana. Posjetiteljima se prezentira razvijanje i mogućnosti primjene novih tehnologija te nova rješenja sustava za proizvodnju električne energije i potrošne tople vode korištenjem obnovljivih izvora energije na praktičnom primjeru individualnog obiteljskog objekta.

Lokacija: Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju, J. Kavanjina 14, Zagreb

Na vrh stranice ^

SUBOTA 17. svibnja 2014.

08,00-20,00 EE Info dan

Kao središnji događaj Zagrebačkog energetskog tjedna, na Trgu bana Jelačića, održava se EE Info dan izložba tvrtki, poduzetnika, energetskih i razvojnih agencija,  profesionalnih udruga, EKO dječjih vrtića i EKO škola Grada Zagreba aktivnih u području primjene mjera energetske učinkovitosti , obnovljivih izvora energije, ekološko prihvatljivih goriva i zaštite okoliša. Izlagači prezentiraju svoje proizvode i usluge na predviđenim štandovima,izlažu svoje eksponate te  izravno komuniciraju sa građanima.

Lokacija:  Trg bana Jelačića – Zagreb

10,00 – 13,00 Stručni seminar: „Energetska obnova do „faktora 10“ i obnovljivi izvori energije“

Predavači Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, u suradnji s kolegama drugih fakulteta, Gradskih ureda Grada Zagreba i drugih institucija, stručnih udruga, studentskih udruga, tvrtki, izdavača stručnih časopisa i portala, organiziraju stručni seminar na temu napredne energetske učinkovitosti (energetski gotovo nulta gradnja) i po treći put o obnovi zgrada do „faktora 10“ i obnovljivih izvora energije.

Lokacija: Tribina Grada Zagreba, Kaptol 27

 

 

Izvor: zagreb-energyweek

 

 

na vrh članka