Дървен материал от www.emsien3.com

The best bookmaker bet365

The best bookmaker bet365

Menu

ArCon WoodCon je programsko rješenje za projektiranje drvene konstrukcije zgrada.

ArCon WoodCon
 
ArCon WoodCon je programski alat za projektne urede te poduzeća i obrtnike koji projektiraju drvene konstrukcije.

Modul "Krovište" / Roof modul 

. Detaljna konstrukcija u 2D ili 3D
. Izvedbena specifikacija svih detalja u samo nekoliko koraka
. Krovni prozori i dimnjaci s automatskim generiranjem mijena
. Kompleksna konstrukcija drvenih ili čeličnih greda

. Konstrukcija krovišta zgrada, nadstrešnica za auto, vrtnih kućica, drvene terase s pokrovom, pergole,...
. Iskazne liste preko ArCon-a za dimenzije pojedinih greda i ukupni obujam drvene građe (sve vrijednosti su zaokružene)

ArCon WoodCon 2      
 


. Prijenos ArCon krovova s krovnim kućicama, dimnjacima i krovnim prozorima
. Konstrukcija svih krovnih spojeva i detalja prema pravilima struke
. Grede i rogovi s fiksnim ili varijabilnim osnim razmakom.
. Automatsko kotiranje rogova
. Unos i obrada krovnih kučica s detaljnom razradom
. Ispisi ili prijenos gotovog nacrta krovišta u cLines ili AutoCAD
 
ArCon WoodCon 3

Automatsko kreiranje ArCon kompatibilnog krovišta
nadopunjavanje krovne konstrukcije (rogovi, strešni rogovi, bridne letva), novi proračun svih elemenata drvene konstrukcije. 

Obrađivanje krovnih ploha
Pomicanjem ili unosom pojedinačnih točaka krovne plohe moguće je kreiranje gotovo proizvoljnih oblika krovišta. Na raspolaganju su slijedeće funkcije:
. Dodavanje reza krovne plohe
. Mijenjanje tipa krovne plohe
. Prilagođavanje visine strehe / sljemena
. Pomicanje referentnih točki
. Mijenjanje karakteristika linija poligona

Krovne plohe preuzete iz ArCon-a mogu se navedenim funkcijama proizvoljno mijenjati. 

3D prikaz kompletne krovne konstrukcije te prikaz pojedinačnih dijelova drvene građe

Položaj rogova - Položaj kliješta
Razdijelite mišem po odsječcima rogove između stalnih točaka kao zidovi ili rubovi krovišta i dopunite ih pojedinačnim fiksnim rogovima. Funkcijom kopiranja moguće je položaj rogova kopirati preko sljemena, grebena ili uvale pri čemu se rogovi automatski prilagođavaju krovištu.

Modul krovnih kućica
Krovne kućice mogu se doraditi do posljednjeg detalja i unijeti u krovnu konstrukciju.

Mijena i vezne grede
. pojedinačna mijena, dimnjaci, krovni prozori
. stupići, potpornji i pragovi.
Pomoću obrade pojedinačnih elemenata drvene konstrukcije moguće je i navedene drvene elemente proizvoljno prilagoditi. 

Obrađivanje pojedinačnog elementa drvene konstrukcije
Proizvoljna prilagodba svakog elementa drvene konstrukcije (rogova, podrožnica, strešnih rogova,.). Svaki drveni element moguće je okrenuti, razdijeliti, obrisati, produljiti ili skratiti, dodijeliti različite materijale, prilagoditi drugom drvenom elementu ili zidu. 

Spojevi greda
WoodCon sadrži različite spojeve greda. 


Modul "Zid" / Wall modul

. Definicija zida s do 10 slojeva kao rešetkasti nosači, ploče, letve, izolacija, oplata ili grede (npr. obrađeni drveni trupci)
. Slobodna definicija kutnog spoja i spoja pojedinih slojeva zida
. Unos prozora i vrata u 2D i 3D s razradom detalja (mijene)
. Dodatne grede s proizvoljnim profilom
. Iskazne liste preko ArCon-a za površine ploča, dimenzije pojedinih greda i ukupni obujam drvene građe (sve vrijednosti su zaokružene)

ArCon WoodCon 4      

. Prijenos ArCon tlocrta zidova, nagiba krova, vrata, prozora i dimnjaka
. Efektivna realizacija svih načina formiranja drvenih zidova te kombinacija (rešetkasti okviri, pune grede, oplate,.)
. Projektiranje drvene konstrukcije zidova prema pravilima struke s do 10 slojeva
. Prijenos slobodno definirane drvene konstrukcije u ArCon
. Automatsko generiranje presjeka i pogleda
. Ispisi ili prijenos gotovog nacrta u cLines ili AutoCAD
 
ArCon WoodCon 5

Dizajner drvenih kuća preuzima kompletni projekt iz ArCon-a. Za kreiranje drvenih elemenata na raspolaganju je niz funkcija. Elementirajte zidove drvenog okvira u rasteru. Postavljanjem potpornjaka mogu se kreirati nosivi zidovi i rešetkasti zidovi s ispunom. 

Drveni okvir
Svim zidovima može se pojedinačno ili automatski dodijeliti nosače i ploče. Prozori i vrata uzimaju se u obzir kod podjele nosača. Nosači odnosno potpornjaci kao i ploče mogu se kreirati pojedinačno i mijenjati. 

Rešetka s ispunom
U sloju rešetke s ispunom zidovima je moguće dodijeliti nosače pojedinačno ili automatski. Prozori i vrata uzimaju se u obzir kod podjele nosača.

Drveni blokovi
U sloju drvenih blokova mogu se pojedinačnim zidovima dodijeliti grede, a zidovi koji se nalaze jedan kraj drugoga mogu se konstruirati s različitim prepustima. Dodjeljivanjem proizvoljnih profila moguće je kreirati zaobljene blokove greda. 

Drvena oplata
U sloju drvene oplate moguće je konstruirati različite oplate kao vanjske oplate za zidove kreirane u ArConu. Moguće su proizvoljne vrste oplate (obložna, horizontalna, kosa, vertikalna, preklopna oplata)

3D prikaz
. kompletna drvena konstrukcija
. prikaz pojedinačnih elemenata

Obrađivanje pojedinačnog elementa drvene konstrukcije
Pomoću posebne pojedinačne obrade drvene konstrukcije može se svaki element ( nosač, prag, potpornjak, daska, blok greda ili greda) proizvoljno prilagoditi. Svaki element drvene konstrukcije možete razdijeliti, obrisati, produljiti ili skratiti, pomaknuti, dodijeliti materijal, prilagoditi drugom elementu ili zidu.

Spojevi
WoodCon sadrži različite spojeve greda.


Ostale informacije:

ArCon WoodCon radi s ArCon-om 10/12/14/16 i Small Business Hr Pro ili samostalno.

 

Izvor: DIGITALMEDIA

 

 

 

na vrh članka